vi

Visie

Verbind die wêreld met produkte en dienste van gehalte.

mi

Missie

Skep waarde vir klante: Builda-platform vir werknemers; dra waarde by tot die samelewing.

va

Waardes

Spangees

Eerlik

Gaan voort met die tyd

Mense-georiënteerd